O szkole


UWAGA RODZICE - NABÓR do Placówki TRWA przez CAŁY ROK !!!

 

Od pół wieku służymy uczniom pomocą
Od pół wieku służymy uczniom pomocą

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

im. JAKSY herbu Gryf w Zagorzycach


Jest Placówką z 50-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Dla nich prowadzone są obecnie:

 

1. Przedszkole

- dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo

- wczesne wspomaganie.

 

2. Szkoła Podstawowa
- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
- dla uczniów upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

3. Gimnazjum
- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
- dla uczniów upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilach:
- ogrodnik
- kucharz
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 


 

SZKOŁA ZAPEWNIA:

- zorganizowany dowóz uczniów do Ośrodka,

- pełne wyżywienie w stołówce szkolnej,

- opiekę pielęgniarską i logopedyczną,

- bezpłatne kształcenie na wszystkich poziomach edukacji,

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

- gimnastyki korekcyjnej,

- wyjazdy na basen,

- całodobową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i wychowawców,

- bezpłatny pobyt w internacie.

 

NABÓR do Placówki TRWA przez CAŁY ROK !!!

 

Koła zainteresowań
Nauka w praktyce
SEMINARIUM FLORYSTYCZNE W KRAKOWIE
Czas zabawy czas wypoczynku